"Geen racisme bij figuur Zwarte Piet"

Het gebruik van de figuren Sinterklaas en Zwarte Piet is geen strafbare vorm van racisme of een wettelijk verboden vorm van raciale discriminatie. Dat schrijft het Interfederaal Gelijkekansencentrum op zijn website. Het Centrum is wel voorstander van een constructief maatschappelijk debat rond het sinterklaasfeest.

Het Centrum stelde zich de vraag of het gebruik van de figuur Zwarte Piet in strijd is met de antidiscriminatie- en/of antiracismewetgeving. Dat is niet zo, klinkt het: "De strafbepalingen vervat in de artikels 20 en 21 van de Antiracismewet van 30 juli 1981 vereisen immers een 'bijzondere opzet', en dat is hier niet het geval. Dat zou wel zo zijn wanneer een concrete uitbeelding van Sinterklaas en Zwarte Piet gepaard zou gaan met strafbare racistische uitspraken of handelingen. 

Debat

Het Centrum pleit er wel voor om de discussie rond het sinterklaasfeest om te vormen tot een constructief maatschappelijk debat. "Een debat over de manier waarop we dat oude volksgebruik in de toekomst vormgeven. Daarbij roepen we op om de figuur van Zwarte Piet in elk geval anders voor te stellen dan een domme, ondergeschikte of gevaarlijke zwarte man - waardoor al dan niet gewild stereotypen over zwarte personen in stand worden gehouden."

In Nederland woedt sinds vorig jaar een hevige discussie rond het al dan niet racistische karakter van het gebruik van zwarte pieten.