Directie en leraars pesten elkaar ook

Niet alleen leerlingen kunnen elkaar pesten, ook leerkrachten, directeurs en begeleidend personeel raken niet altijd meer door dezelfde deur. Uit nieuwe cijfers van de vzw Limits, aanspreekpunt voor ongewenst gedrag op school, zijn er vorig schooljaar 103 klachten binnengekomen voor pesterijen onder collega's, zo melden de kranten van Mediahuis.

De vzw Limits kreeg vorig schooljaar 230 meldingen van ongewenst gedrag. Bijna de helft (103) van de meldingen gaat over pesten tussen volwassenen. "Meestal spelen conflicten zich af tussen personeelsleden en directies. Het schoolbeleid zorgt vaak voor problemen", zegt Antje Ketelers van Limits. "Daarnaast krijgen we veel klachten van leerkrachten die het onderling niet meer met elkaar kunnen vinden. Dikwijls gaat het over meningsverschillen tussen de oude en de nieuwe garde. Ook zijn er vetes over vaste en tijdelijke benoemingen, genre 'Waarom zij wel, en de andere niet? '"