Werken taxibedrijven discriminerend?

Dat verschillende taxibedrijven in Brussel geen graten zien in de vraag om een blanke chauffeur te leveren wanneer er naar gevraagd wordt, kan voor Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) niet door de beugel. "Dat is regelrechte discriminatie en compleet onaanvaardbaar", zegt Smet. De minister heeft zijn administratie en de bevoegde inspectiediensten meteen de opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken en paal en perk te stellen aan dat soort praktijken.

Uit een steekproef die Metro uitvoerde bij acht taxibedrijven, vier in Brussel en vier in Vlaanderen, blijkt dat de helft van de gecontacteerde taxibedrijven geen probleem heeft met de vraag van de klant om een blanke taxichauffeur te sturen.

Maar er waren ook tegenreacties. Zo reageerden volgens Metro twee bedrijven verontwaardigd op de vraag. "Neen mevrouw, wij doen niet aan discriminatie". Nog twee andere bedrijven weigerden om op de vraag in te gaan.

Directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Jozef De Witte stelt dat expliciet vragen om een blanke taxibestuurder indruist tegen de wetgeving. "Het is niet alleen verboden voor de klant om een discriminerende opdracht te geven, maar ook om daar op in te gaan", aldus De Witte. "Zulke verzoeken hebben nefaste gevolgen. Mensen van een andere origine leggen dan minder ritten af en krijgen minder loon."