Controle op vluchten uit ebolalanden

Ons land gaat op Brussels Airport temperatuurcontroles uitvoeren bij patiënten die terugkeren uit gebieden getroffen door ebola. Dat heeft de FOD Volksgezondheid vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om de passagiers op vluchten uit de drie getroffen West-Afrikaanse landen, goed voor vier vluchten per week. Reizigers die koorts hebben, worden gecontroleerd door een verpleegkundige en indien nodig door een arts op de luchthaven.

De controles kaderen in een reeks maatregelen die België gaat nemen. Zo wordt ook de procedure voor het veilig afhandelen van de bagage wordt aangescherpt: voor het vertrek uit één van de risicolanden worden alle etenswaren uit de bagage verwijderd. De bagage wordt in transportcontainers geladen en er gebeurt een extra controle. Eventueel lekkende bagage wordt op Brussels Airport vernietigd door een gespecialiseerde firma, de andere bagagestukken in de container worden ontsmet. 

De bestaande procedures zullen permanent geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.