Regering bekijkt seks op 14 jaar

De federale regering wil de seksuele meerderjarigheid hervormen. Alle seksuele handelingen zijn vandaag in principe strafbaar voor wie jonger is dan 16. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag.

"De wetgeving omtrent de leeftijd van seksuele meerderjarigheid zal worden geharmoniseerd", zo staat te lezen op pagina 87 van het federale regeerakkoord. Het is een antwoord op de vraag van de Vlaamse Jeugdraad, Sensoa, het Kinderrechtencommissariaat en de vzw Jong en Van zin. "We willen dat het wettelijke kader wordt aangepast aan de realiteit", zegt Caroline Verschueren van de Vlaamse Jeugdraad.

"We weten dat jongeren al voor hun zestiende seksueel actief zijn. Een dertienjarige die zijn eerste tongzoen beleeft, overtreedt vandaag in principe de wet." De wet die seksuele handelingen bij jongeren onder de achttien regelt, dateert uit 1912.

Uit Vlaams onderzoek blijkt dat jongeren gemiddeld 16,8 zijn als ze voor de eerste keer gemeenschap hebben. Maar een kwart van de 15-jarigen is al met een partner naar bed geweest.