Elektriciteitsprijs zal fors stijgen

De prijs van elektriciteit gaat de komende jaren heel snel stijgen. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau. Door de grote investeringen die nodig zijn in de sector kan de productiekost van een megawatt binnen zes jaar al meer dan 60 procent hoger liggen.

Het Planbureau becijferde dat er tegen 2030 een investering van 31 miljard euro nodig is, om de sluiting van de kerncentrales op te vangen met investeringen in hernieuwbare energie en nieuwe centrales. Dat bedrag ligt zo hoog omdat er voor zon- en windenergie telkens back-up nodig is in geval van ongunstige weersomstandigheden. De gascentrales vormen dat vangnet en zullen slechts een derde van de tijd draaien. Ook biomassa kan hier een rol spelen.

60 procent hoger

In de twintig jaar daarna is er nogmaals 31 miljard euro vereist. Tegen 2050 moet ons elektriciteitspark uiteindelijk bestaan uit zowat de helft hernieuwbare energie en de helft aardgascentrales. Daarnaast kan nog steeds een deel worden aangekocht in het buitenland.

"Bij ongewijzigd beleid kan de productiekost van elektriciteit in 2020 al meer dan 60 procent hoger liggen", zegt onderzoekster Danielle Devogelaer van het Planbureau. "De evolutie kan enkel worden afgeremd door bepaalde centrales langer open te houden of door de vraag aanzienlijk te laten dalen."

Na 2020 wordt de kostenstijging enigszins afgeremd, omdat er voor hernieuwbare energie geen grondstoffen nodig zijn. Het onderzoek hield nog geen rekening met een eventuele verlenging van de levensduur van Doel 1 en Doel 2 tot 2025, al heeft dat slechts een beperkte invloed.

Nood aan langetermijnvisie

Om onze afspraken met Europa na te komen en om de energiezekerheid na 2025 te verzekeren moet er hoe dan ook fors worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie. De vraag naar elektriciteit blijft volgens de vooruitzichten licht stijgen, met een jaarlijkse groeivoet van 0,2 procent tot 2025 en 0,7 procent daarna. De uitstoot van broeikasgassen daalt nog aanzienlijk tot 2020, onder druk van Europa. Voor de periode daarna is het koffiedik kijken, omdat er nog geen nieuw Europees klimaat- en energieplan is. Dat wordt wellicht eind volgende week beslist op de Europese top in Brussel.

De energieproducenten hebben nu vooral nood aan een langetermijnvisie van de overheid, concludeert het Planbureau. De studie lag niet op tafel bij de regeringsonderhandelingen.