Lichtfront met 8.400 fakkels voor WO I

West-Vlaanderen maakt zich op voor Lichtfront, het eerste grote evenement van het culturele WOI-herdenkingsprogramma GoneWest. Vrijdagavond wordt met een mensenketting over een traject van 84 kilometer de onderwaterzetting van de IJzer, precies honderd jaar geleden, herdacht. Tal van maatregelen zijn genomen om dit groots project in goede banen te leiden.

Ruim tienduizend vrijwilligers hebben zich opgegeven om mee te werken aan Lichtfront. Samen zullen zij met fakkels de hele frontlijn verlichten, van Nieuwpoort tot Ploegsteert. Op negen symbolische plaatsen langs het traject zal ook een vuurkunstwerk ontstoken worden. Alle medewerkers zijn persoonlijk ingelicht over hun taken, maar daarnaast zijn er ook heel wat gevolgen voor omwonenden en passanten.

Omwonenden worden gevraagd om hun lichten te doven. Ook de straatverlichting in de omgeving van Lichtfront zal uitgeschakeld worden. En iedere gemeente, dat zijn er negen, heeft een verkeerscirculatieplan opgemaakt, want tijdens het evenement mag niemand de frontlijn over. Zelfs vervoersmaatschappij De Lijn heeft een alternatieve dienstregeling die vanaf 16 uur van kracht is.

De provincie kreeg heel wat vragen van geïnteresseerden om het evenement bij te wonen. Zij raadt echter aan om Lichtfront op televisie of radio te volgen, of om te gaan zien op groot scherm in een van de deelnemende gemeenten. Door het verkeersplan zal het onmogelijk zijn om na half vijf de frontlijn te bereiken, en er zijn geen publiekszones.

Tal van prominenten zullen het evenement bijwonen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt naar Nieuwpoort, koning Filip en koningin Mathilde vatten post in Ploegsteert. Tussenin zullen tal van vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland het spektakel meevolgen. Lichtfront start om 19 uur en zal duren tot 20.30 uur.