Kwart werklozen zit al 2 jaar zonder job

Op dit moment zitten bijna 62.000 Vlamingen al minstens twee jaar zonder job. Dat is 17 procent meer dan in september 2012 en het aantal blijft stijgen. Ongeveer duizend Vlamingen leven bovendien al meer dan 20 jaar van een uitkering. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB, die in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen staan.

"We ontkennen niet dat te weinig langdurig werklozen een job vinden", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). "Maar het is een heel moeilijk te activeren groep. We proberen werklozen onmiddellijk te begeleiden zodra ze zonder werk vallen. Die eerste maanden zijn cruciaal."

Gemeenschapsdienst

Kris Peeters, federaal minister van Werk, ziet in de cijfers het bewijs dat er nood is aan de eerder aangekondigde verplichte gemeenschapsdienst. Langdurig werklozen moeten dan twee halve dagen per week aan het werk. De regering focust met die maatregel vooral op laaggeschoolden, goed voor de helft van de 62.000 langdurig werklozen.