Verkeersbord verbiedt vuile auto’s

Vanaf 2016 komt er een nieuw verkeersbord. Het bord betekent: verboden voor vervuilende auto's. Je komt aan een zone waar alleen auto’s in mogen die weinig fijn stof uitstoten. Vervuilende auto's mogen er dus niet in, in de praktijk gaat het om auto's van meer dan tien jaar oud. De nieuwe borden komen eerst in Antwerpen. Eén op de tien auto's zal de stad niet meer in mogen.