Dit zijn de cijfers uit de begroting

Meer dan 24 uur nadat Kristof Calvo (Groen) naar de begrotingscijfers van de nieuwe regering vroeg, kreeg De Kamer gisterenavond laat de cijfertabel waarover zoveel te doen was. Ook VTM NIEUWS kreeg een exemplaar van de tabel in handen. Een overzicht:

Een blik op de cijfers leert dat de ploeg-Michel in 2015 voor 2,506 miljard euro inspanningen aan uitgavenzijde inschrijft en 1,034 miljard euro bij de inkomsten. Tegen 2018 gaat het om respectievelijk 8,118 miljard euro en 2,832 miljard euro. Bij de primaire uitgaven gaat de besparing van 1,081 naar 2,32 miljard euro. Bij de sociale uitgaven lopen de besparingen op van 1,425 miljard euro in 2015 naar 5,348 miljard euro in 2018.

Besparingen bij de NMBS, BIVV, Defensie en de gezondheidszorg

Eerder raakte al bekend dat de NMBS Groep deze legislatuur 2,1 miljard euro moet besparen. Volgend jaar moet de NMBS het met 188 miljoen euro minder doen. Daardoor verdwijnt onder meer het gratis exemplaar van de Go Pass, dat jongeren bij hun 16de verjaardag krijgen. Het BIVV, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid moet het met 1,5 miljoen subsidies minder doen. Ook Bpost moet 6,5 miljoen besparen.

Daarnaast wordt er ook bespaard op de budgetten van de gezondheidszorg, Defensie en fedasil. In de gezondheidszorg wordt de groeinorm beperkt tot 1,5 % per jaar. Daardoor wordt er in 2015 804 miljoen euro bespaard. Tegen 2018 moeten de besparingen in de gezondheidszorg 5,348 miljard euro hebben opgebracht. Bij defensie wordt volgend jaar 220 miljoen euro bespaard en ook de dotaties aan de politiezones krimpen.

Inkomsten? Strijd tegen fraude en accijnzen

Naast besparingen hoopt de regering ook op nieuwe inkomsten. Zo moet de strijd tegen sociale fraude volgend jaar 50 miljoen euro opleveren om in 2018 op 250 miljoen euro uit te komen. Aan de fiscale inkomstenzijde moet de indexering van de accijnzen - behalve op bier - tegen 2018 51 miljoen euro in de Schatkist brengen. De rokers moeten de kas tegen dan met 325 miljoen euro spijzen. De vennootschapsbelasting op intercommunales moet het eerste jaar 200 miljoen euro opleveren. Daar komt elk jaar 10 miljoen euro bij. De regering rekent ook op 20 miljoen euro uit griffierechten.

Diesel en BTW-harmonisering

De accijnzen uit diesel moeten vanaf 2016 100 miljoen euro opleveren. Dat bedrag loopt op tot 313 miljoen euro in 2018. Achter de BTW-harmonisering (plastische chirurgie, e-commerce, renovatie) staat tegen 2018 200 miljoen euro ingeschreven, terwijl dat bij de liquidatiebonus 500 miljoen euro is en bij de bijdrage van de financiële sector 150 miljoen euro is.

De taks op beursoperaties moet 80 miljoen euro doen binnenstromen tegen 2018. Door de vervroegde heffing op pensioensparen rekent de regering op 300 miljoen euro. De strijd tegen de fiscale fraude moet 250 miljoen euro opleveren, terwijl uit de doorkijkbelasting - of de kaaimantaks - op 120 miljoen euro vanaf 2016 wordt gerekend. Bij de dividenden staat in 2015 150 miljoen euro ingeschreven. Daar komt elk jaar 50 miljoen euro bij om in 2018 op 300 miljoen euro uit te komen.

Begrotingscijfers regering Michel I