400.000 jobs nodig om doel te bereiken

De nieuwe regering wil inzetten op het creëren van banen, maar op hoeveel jobs we mogen rekenen, wil niemand gezegd hebben. Toch staat in het regeerakkoord een richtlijn: de regering wil 73,2 % van de actieve bevolking aan het werk krijgen. Dat komt neer op een stijging van 400.000 mensen die aan het werk zijn. Momenteel telt België 432.000 werklozen.

400.000 extra jobs tegen 2019

Tegen het einde van de legislatuur wil de Zweedse coalitie 73,2 % van de actieve bevolking (20-64 jaar) aan het werk krijgen. Dat komt neer op 4,8 miljoen, ofwel een stijging van 400.000 banen tegenover de huidige situatie. Momenteel is namelijk 66,3 % van de actieve bevolking aan het werk, ofwel 4,4 miljoen mensen.

Hoewel de regering het cijfer niet wil noemen, is de ambitie van Michel I dus duidelijk: 400.000 jobs in vijf jaar. Maar hoe gaat de regering dit doen? Het Planbureau berekende al dat er onder de huidige omstandigheden tegen 2019 200.000 jobs bijkomen. Daarnaast rekent minister van Financiën Johan Van Overtveldt op 80.000 tot 90.000 extra jobs uit de indexsprong.

Momenteel 432.000 werklozen

Blijft over: 110.000 jobs. Die wil de regering vermoedelijk creëren door bijkomende arbeidsmarkthervorminigen, zoals de striktere opvolging van werklozen en de verlaging van de loonlasten.

Dat het een grote uitdaging wordt, is misschien nog het best te zien aan het aantal werklozen dat er vandaag is in België. Dat staat momenteel op 432.000. Wil de regering haar doelstelling bereiken, zal de werkloosheid dus sterk moeten dalen.