Grote nationale staking op 15/12

De drie grote vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, hebben woensdag in gemeenschappelijk vakbondsfront een serie acties aangekondigd tegen wat ze noemen "een asociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig regeerakkoord". De volgende weken komt er een reeks acties, met als hoogtepunt een nationale staking op 15 december. "Het is onze morele plicht om het verzet te organiseren. Er was geen alternatief", verklaarde ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Concreet gaan de vakbonden de volgende weken personeelsvergaderingen houden in bedrijven en openbare diensten om de mensen te informeren over de maatregelen die de regering-Michel I heeft aangekondigd.

15 december

Op 6 november komt er dan een nationale betoging in Brussel, "waarbij we onze mensen zullen vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn". Op 24 november zal er worden gestaakt in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen. Een week later in Namen, Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen en op 8 december in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel.

Het verzet wordt afgesloten met een nationale stakingsdag op 15 december, waaraan al zeker het spoor zal deelnemen.

Duidelijke boodschap

Het regeerakkoord werd door de drie vakbonden woensdag met de grond gelijk gemaakt: zowel rond fiscaliteit, sociale zekerheid als koopkracht. "De factuur wordt uitsluitend bij de loontrekkenden en uitkeringstrekkers gelegd. De besparingen gaan het economisch herstel doodknijpen", luidt het.

Op de vraag of de vakbonden bereid zijn om nog met de regering aan tafel te zitten, bleef men erg voorzichtig. "Enkel als de speerpunten bespreekbaar zijn en aangepast kunnen worden, dan nemen we die uitnodiging met beide handen aan. Als het gewoon een formalistisch nummertje is, dan niet", aldus ACV-voorzitter Marc Leemans. Hij sprak over "een duidelijke boodschap aan de regering". Leemans merkte nog op dat de bonden nog altijd geen formele uitnodiging hebben ontvangen.