Oppositie eist cijfers van Michel I

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) had geen makkelijke eerste dag. Zo uitte de oppositie luid zijn ongenoegen over het gebrek aan cijfermateriaal. De fractieleider van Groen en Ecolo, Kristof Calvo, legde daarom een motie op tafel, waarbij de regering de cijfers moest vrijgeven. Zonder deze cijfers was een écht inhoudelijk debat namelijk onmogelijk, meende het parlementslid.

Calvo maakte ook duidelijk dat hij erg teleurgesteld was in de houding van de voorzitter aan het begin van de zitting. Hij verwijt Bracke dat hij zich gedraagt als een voorzitter van de meerderheid en niet van het hele halfrond. Kersvers premier Michel reageerde dat de financiële kwestie zeker besproken zou worden en kon het niet laten een kleine sneer richting Calvo te sturen. Zo maakte hij een opmerking over “de parlementsleden met minder ervaring.” Calvo wees er op zijn beurt op dat Michel zelf ook niet veel parlementaire ervaring had.

Wanneer Bracke voorstelde om over de motie te stemmen, ontstond er veel heibel in het parlement. Uiteindelijk moest hij de zitting vijf minuten schorsen, om de motie aan iedereen te kunnen bezorgen. Hierna werd alsnog gestemd, maar zoals verwacht stemde de meerderheid tegen, waardoor de kwestie van tafel was. Toch is de toon voor morgen duidelijk gezet.