Poll: Ebolacontroles in onze luchthavens?

Om te vermijden dat het ebolavirus tot bij ons komt, pleiten experts ervoor dat er op de luchthavens meer wordt gecontroleerd. Dat kan bijvoorbeeld met een soort thermometer, die dan vanop afstand meet of een reiziger uit een risicogebied koorts heeft. Maar Volksgezondheid vindt dergelijke controles momenteel niet nodig.

Wat vindt u? Moet er in onze luchthavens meer worden gecontroleerd op het ebolavirus?