Belg niet blij met pensioen op 67

Meer dan de helft van de Belgen (55 %) vindt het geen goede beslissing van de federale regering om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Dat blijkt uit een peiling bij 1244 Belgen die VTM NIEUWS samen met RTL TVi en Le Soir liet uitvoeren door onderzoeksbureau Ipsos. De regering wil de pensioenleeftijd vervangen, omdat we steeds langer leven.

Maar 19 % van de Belgen vindt pensioen op 67 jaar wel een goede beslissing. Een kwart van de Belgen heeft er geen mening over. Zowel de meerderheid van de Vlamingen als de Walen is tegen de beslissing om de pensioenleeftijd te verhogen, al zijn Walen en grotere tegenstander dan Vlamingen. Respectievelijk 63 % en 51 % van hen is tegen. Ook meer vrouwen (60 %) dan mannen (50 %) zijn tevreden met de beslissing. Het minste tegenstand is te vinden bij de 55+’ers: van hen vindt 27 % het goed om te pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar.

De indexsprong stuit op iets minder weerstand, al vindt toch nog 39 % van de Belgen het een slechte beslissing om onze lonen een keer niet te laten meestijgen met de stijgende levenskosten om zo de loonhandicap van onze bedrijven ten opzichte van onze buurlanden tegen te gaan. Een kwart van de Belgen vindt het wel een goede beslissing en 36 % heeft geen mening. In Wallonië en Brussel is de tegenstand groter dan in Vlaanderen: daar is net niet de helft van de mensen tegen de indexsprong.

 

Deze peiling bij 1244 respondenten vormt een representatieve steekproef van de Belgen van 18 jaar en ouder. De interviews vonden plaats tussen 10 en 12 oktober 2014 via het Ipsos On Line Panel. De maximale foutenmarge op de gehele steekproef bedraagt +-2.8