7 op de 10 chauffeurs pro trajectcontrole

Zeven op de tien Belgische weggebruikers wil meer trajectcontroles op de Belgische wegen. En meer dan de helft van de weggebruikers is gekant tegen radarverklikkers in wagens. Dat blijkt uit de resultaten van de Mobiliteitsbarometer die de mobiliteitsorganisatie VAB zondag bekendmaakte. Volgend jaar zal het aantal trajectcontroles al verdriedubbelen tot 21.

 Uit het onderzoek dat VAB liet uitvoeren bij 2.000 Belgische weggebruikers vanaf 18 jaar blijkt dat 7 op de 10 wil dat de trajectcontrole in België wordt uitgebreid. Voor 6 op de 10 ondervraagden moeten er vooral snelheid beperkende maatregelen komen in de bebouwde kom.

De VAB wil dat de effectiviteit van de huidige trajectcontroles wordt geëvalueerd alvorens de nieuwe systemen geïnstalleerd worden. "Het moet de bedoeling zijn om de bestuurders aan te zetten tot een meer verantwoord gedrag en niet tot het opdrijven van het aantal verkeersboetes", zegt de VAB.

Vanaf 2015 wordt het aantal trajectcontroles in Vlaanderen alvastopgetrokken van 7 tot 21. Er komen 11 nieuwe trajecten in de provincie Antwerpen, 2 nieuwe trajecten in de provincie Vlaams-Brabant en 1 nieuw traject in de provincie Limburg.

Radarverklikkers

De VAB-Mobiliteitsbarometer toont ook aan dat meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden gekant is tegen het gebruik van radarverklikkers in de wagen, zoals de Coyote. Zes op de tien ondervraagde weggebruikers wil ook dat voortaan enkel de zone wordt aangeduid waar een snelheidscontrole plaatsvindt, en dus niet de specifieke locatie.

De mobiliteitsorganisatie hoopt dat de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts meer werk zal maken van de communicatie rond het controlebeleid. "Dat we het in Vlaanderen niet goed aanpakken, blijkt uit onze slechte score inzake verkeersslachtoffers wanneer we dit in Europees kader bekijken", besluit VAB in zijn persbericht.