Verdeling mislukt door gewicht MR

De vier partijen zijn het niet eens geraakt over de verdeling van de ministerposten. “Ze hebben zich vastgereden door met maar met één Franstalige partij in zee te gaan”, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van Den Bogaert. Alles heeft te maken met hoe die verdeling gebeurt. Normaal beginnen ze bij de grootste Vlaamse partij, dan is de grootste Franstalige partij aan de beurt, en zo gaat dat voort tot alles verdeeld is. Maar omdat er nu enkel de MR is, mag die meteen twee grote portefeuilles claimen.

“Dat beseften de Vlaamse partijen plots en daar is het fout gelopen.” Dat er nog geen ploeg is om voor te stellen aan de partijcongressen van deze avond, hoeft niet meteen en nadeel te zijn: “Er zijn nog geen namen bekend, dus kunnen ze ook geen tegenkanting krijgen op de congressen.”