Opleiding ouder? Minder slaagkans

Van de 137.530 studenten die zich tussen 2010 en 2013 voor het eerst inschreven voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit waren er 18.667 afkomstig uit een gezin met een laagopgeleide moeder. Slechts de helft van hen haalt het tweede jaar, terwijl gemiddeld twee derde van de studenten met een midden- of hoger opgeleide moeder daarin slaagt. Dat blijkt uit cijfers van de Databank Hoger Onderwijs, die De Morgen kon inkijken.

Alleen jongeren die thuis geen of amper Nederlands spreken, leggen slechtere cijfers voor. Daar kan iets meer dan een derde aan het einde van het eerste academiejaar terugkijken op een cijferlijst zonder onvoldoendes. Hun groep is wel een stuk kleiner. Zo zijn er amper 5.420 studenten met een andere thuistaal dan het Nederlands.

De zogeheten pioniersstudenten, jongeren die als eerste uit hun gezin gaan studeren, hebben het aan alle universiteiten bijzonder lastig, maar er zijn ook verschillen op te tekenen. Aan de Vrije Universiteit Brussel slaagt bijvoorbeeld 46 procent voor het eerste academiejaar, terwijl aan de UHasselt en de KU Leuven respectievelijk 39 en 37 procent een voldoende haalt voor alle opgenomen vakken.