Nieuwe regering gaat F16's vervangen

De regering-Michel zal een opvolger voor de F-16's aankopen. Dat staat in een door de vier regeringspartijen goedgekeurd onderdeel van het regeerakkoord. De levensduur van de F-16’s loopt in de loop van het volgende decennium ten einde. Ook andere legerinvesteringen zullen gebeuren.

Om op internationaal niveau een rol van betekenis te spelen en een aantrekkelijke werkgever te blijven, moet het Belgisch leger in de toekomst belangrijke investeringen kunnen doen, zowel voor de land- en lucht- als marinecomponent, zou er in het akkoord staan. Een bedrag wordt evenwel niet genoemd.

Volgens de tekst zal de regering "een beslissing nemen" die ons land zal toelaten om op lange termijn een capaciteit aan jachtvliegtuigen te behouden. Ook zal de de regering een strategische oriëntatie uittekenen voor de opvolging van de fregatten en de mijnenjagers en voor ander materieel zoals drones.