Nog zestigtal discussiepunten

Er mag dan wel een regeerakkoord op tafel liggen, toch ligt er nog wat werk op de plank. De partijen zullen de teksten nog eens goed herlezen en bovendien zijn er een zestigtal puntjes waarover nog gediscussieerd moet worden. “Daar kunnen nog wat angels in zitten”, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van Den Bogaert. Bovendien moeten ook de ministerposten nog verdeeld worden en ook daarover zal nog wat getouwtrek volgen.