"Ja, we hebben een nieuwe regering!"

“Ja, we hebben een nieuwe regering: Charles Michel I”, daarmee bracht Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten de pers het verlossende nieuws, na 29 uur onderhandelen. Ze was duidelijk wat in de war na de slopende marathononderhandeling, want sprak consequent van 36 uur. Volgens Rutten heeft de Open VLD zich aan zijn belofte kunnen houden om de belastingdruk beperkt te houden: “We hebben vooral inspanningen gedaan aan de uitgavenzijde”. De liberale voorzitster ontkent ten stelligste dat aandelen zouden worden belast. Rutten benadrukt ten slotte expliciet het blauwe karakter van de nieuwe regering: “Dit is een liberale regering met goede ministers van Open VLD en een liberale premier.”