"Onderhandelaars willen doorgaan"

Hoewel verwacht werd dat de onderhandelaars om 19 uur hun marathononderhandeling zouden staken, gaan de gesprekken nog steeds voort. Iets voor vijf zei CD&V-voorzitter Wouter Beke daarentegen “Tomorrow is another Day”, waarmee hij suggereerde de onderhandelingen morgen pas te hervatten.

Nu klinkt toch uit verschillende hoeken dat de marathon wordt voortgezet. Hoe lang die onderhandelingen nog zullen duren, is niet duidelijk. Hoewel ze over verschillende kwesties een akkoord hebben bereikt, liggen er nog zware dossiers op tafel. Zo wil CD&V nog een oplossing voor ARCO en een compensatie voor de indexsprong.

“De onderhandelaars hebben zelf uitgemaakt dat ze willen doorgaan”, meldt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert vanuit de Wetstraat. “Het is merkwaardig dat er juist nog zo’n zware dossiers op tafel komen. Hoe ze dat allemaal gaan klaren met mensen die al van gisterenmiddag onafgebroken bezig zijn, dat is ook voor mij een raadsel.”