Oppositie hekelt pensioenakkoord

De linkse partijen reageren afwijzend op de pensioenplannen van de federale onderhandelaars. Ze vinden de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd een erg slecht idee.

sp.a: “Omgekeerd herverdelend”
Sp.a-voorzitter Bruno Tobback is niet te spreken over de pensioenplannen van de centrumrechtse onderhandelaars. "De maatregelen die ze voorstellen zijn omgekeerd herverdelend. Wie het snelst aan de slag gaat en dus vaker een lager inkomen heeft, zal het langst moeten blijven werken", zegt Tobback in een reactie aan Belga. "CD& V noemt dit een pensioenhervorming met een menselijk gelaat. Ik zie vooral een gelaat met veel blauwe plekken".

"De Zweedse lijn van de Vlaamse regering wordt gewoon voortgezet en opnieuw gaat het om een omgekeerde herverdeling. Wie het vroegst aan de slag gaat, wordt de dupe. Wie op zijn 18de gaat werken, kijkt dus aan tegen een loopbaan van 49 jaar. Mensen die op die leeftijd beginnen werken hebben vaak een lager inkomen. Net van hen wordt dus het meeste gevraagd. Dat is niet rechtvaardig", aldus Tobback.

PS: "Onaanvaardbare aanval op werknemers"

Volgens de PS schuiven de onderhandelaars de lasten voor de financiering van de pensioenen af op de werknemers. De Franstalige socialisten vinden dat de centrumrechtse onderhandelaars zich van doelwit vergissen. "De prioriteit moet liggen bij het verhogen van de werkzaamheidsgraad tot 65", luidt het in een persbericht.

PS-Kamerlid Frédéric Daerden is naar eigen zeggen "diep geschokt door de frontale aanval op de werknemers". "Op die manier dwingen de onderhandelaars de werknemers, die vaak al fysiek en mentaal vermoeid zijn aan het einde van hun loopbaan, te werken tot na hun 65ste", aldus Daerden, die er ook op wijst dat er geen sprake is geweest van sociaal overleg.  "De toekomstige antisociale regering van MR en N-VA breekt de sociale vrede en ons sociaal overlegmodel".

Groen: "Onderhandelaars breken hun verkiezingsbeloftes"

Ook Groen neemt de pensioenplannen van de centrumrechtse partijen op de korrel. Volgens Kamerlid Wouter De Vriendt gaat de verhoogde pensioenleeftijd "lijnrecht in tegen wat de partijen voor de verkiezingen beloofd hebben". 

"Lees er het Zorgplan van Maggie De Block, het 3D-plan van CD&V en het V-Plan van N-VA maar op na. In alle drie staat letterlijk dat de pensioenleeftijd van 65 jaar behouden blijft", aldus De Vriendt. "Voor Groen blijft de pensioenleeftijd van 65 jaar een grens waar je niet aan raakt. Al wie dat wil mag dan met pensioen, ofwel vroeger na een loopbaan van 42 jaar", besluit De Vriendt.

cdH: "Werkelijke pensioenleeftijd moet omhoog"

Volgens cdH moet de focus liggen op de inspanningen om het effectieve afscheid van de werkvloer uit te stellen en de werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers te verhogen. cdH betreurt dat de beslissing om de wettelijke leeftijd te verhogen niet kadert in "een breder en evenwichtiger geheel van maatregelen". De partij doelt voornamelijk op ondersteuning om werken op latere leeftijd mogelijk te maken.

De centrumpartij valt vooral MR aan, de enige Franstalige partij aan de onderhandelingstafel. "Die partij heeft de kiezers verzekerd dat er niet zou worden geraakt aan de pensioenleeftijd", stelt cdH.