Gemeenschapsdienst voor werklozen

Wie langer dan zes maand werkloos is, zal twee halve per week gemeenschapsdienst moeten doen. Dat hebben de federale onderhandelaars beslist. Er komt wel geen beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Bedoeling van de gemeenschapsdienst is dat de werklozen voeling en betrokkenheid met de arbeidsmarkt behouden. Er zou ook sprake zijn van een integratieproject op de arbeidsmarkt van mensen met een invaliditeit.

De onderhandelaars van N-VA, MR, CD&V en Open VLD hebben nog een rist maatregelen in verband met de werkgelegenheid genomen. Zo komt er een verdubbeling van het aantal toegestane overuren in de horeca, van 180 naar 360 uren per jaar. Ook de annualisering van de arbeidstijd, zodat de 38 uren per week kunnen worden gespreid, passeerde de revue.