Wanneer kan u met pensioen?

De federale onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. De pensioenleeftijd zal over 16 jaar worden opgetrokken naar 67 jaar. Dit zal gebeuren in twee stappen. In 2025 komt er een eerste verhoging van 65 naar 66 jaar en in 2030 wordt dit 67 jaar. Vervroegd pensioen wordt pas mogelijk van 63 jaar.

Het pensioenpakket voorziet wel in overgangsmaatregelen. Als je 58 bent in 2016, moet je maximum twee jaar extra werken. Wie 59 is in hetzelfde jaar, krijgt er maximum één jaar bij. Ook kan je een jaar extra tijdskrediet krijgen, als je moet zorgen voor een zieke ouder bijvoorbeeld. 

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud, er is nog geen enkele wet gestemd in het parlement.

Wat betekent dit concreet voor u?

Bent u ouder dan 57? Dan verandert er helemaal niets, u valt onder de bestaande pensioenregeling.
Bent u 57 jaar? Dan werkt u maximum één jaar langer dan nu het geval was.
Bent u 56 jaar? Dan komen er maximum twee werkjaren extra bij.
Bent u tussen de 51 en 55 jaar? Dan werkt u tot uw 66 jaar. 
Bent u jonger dan 51 jaar? Dan moet u wachten tot u 67 bent om met pensioen te gaan.