Nog geen witte rook na nachtje formatie

In de  Kamer zitten de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering al sinds gisterennamiddag samen. Ze hebben de hele nacht onderhandeld over een begrotingsakkoord, maar de twistpunten zijn nog groot. “De kans is klein dat er vandaag nog een allesomvattend akkoord wordt gesloten”, vertelt VTM NIEUWS-reporter Jan De Meulemeester.

De onderhandelaars praten op dit moment over werk en pensioenen. Zoals bekend wil CD&V daarin een aantal sociale accenten leggen. “Zo vragen ze zich af hoe het zit met de overgangsmaatregelen in de strenge pensioenmaatregelen? Of hoe snel de werkloosheidsuitkering in de tijd moet dalen?”, vertelt De Meulemeester.

Fiscaliteit

Over fiscaliteit wordt niet meer gesproken. Het is daar waar de onderhandelingen al dagen op haperen. CD&V zou ook een aantal compensaties willen voor een eventuele indexsprong, zoals een verhoging van de bankentaks of een aanpassing van de roerende voorheffing. Maar dat ligt vooral bij Open Vld moeilijk, omdat dat in de praktijk neerkomt op nieuwe belastingen.

“Dat hier nu niet meer over wordt gesproken, toont aan dat het zeer moeilijk lijkt om vandaag nog naar buiten te komen met een akkoord”, zegt De Meulemeester. “Al kan het snel veranderen. Zo zou CD&V nog willen doorgaan. Iemand zei me zelfs dat het nog tot de middag zal duren.”

Bekijk meer video's van vtmnieuws op