Gaat maximumprijs onderwijs omhoog?

De Vlaamse regering stelt voor om de maximumfactuur voor het basisonderwijs met 10 euro op te trekken naar 80 euro. De maximumfactuur is wat scholen aan ouders mogen vragen voor daguitstappen of extra zwemlessen. De Vlaamse regering wil ook het tarief voor het kleuteronderwijs verhogen. Maar ze zegt dat het voorlopig maar om een voorstel gaat. De partij Groen noemt de verhoging asociaal.