"Aannemers en Regie werkten samen"

In Brussel is vandaag het grootste corruptieproces ooit in ons land van start gegaan. Ambtenaren van de Regie der Gebouwen worden beschuldigd van grootschalige corruptie. “Bij een overheidsopdracht gingen die ambtenaren op zoek naar aannemers om de opdracht uit te voeren,” legt VTM NIEUWS-journalist Bart Baele uit. “Maar de aannemers maakten onderling prijsafspraken, zodat offertes veel hoger waren dan in realiteit. De overheid betaalde daardoor voor verschillende aanbestedingen veel te veel.” “De extra winst die de aannemers opstreken, deelden ze met de ambtenaren die hen de opdracht hadden toegewezen. Zij kregen smeergeld of diensten in natura in ruil, zoals verbouwingen aan hun eigen woning.” “Controlerende ambtenaar zat gewoon op café” De corruptie gebeurde op grote schaal en kon ongestraft plaatsvinden door een gebrek aan controle. “De ambtenaar die de controle moest uitvoeren, zat gewoonlijk op café hier in Brussel. Zijn uitgaven werden betaald door de aannemers, als restaurantuitgaven.” De openbare aanklager wil van dit proces gebruikmaken om het verloren overheidsgeld terug te vorderen. “Er is tot op de komma berekend hoeveel de overheid te veel heeft betaald bij al die opdrachten en wie dat geld heeft opgestreken. Zij zullen dat geld moeten terugbetalen. Die sommen lopen op tot honderdduizenden euro’s.”