1 op de 4 jongeren verwondt zichzelf

Eén op de vier Vlaamse en Nederlandse jongeren zegt zichzelf al ooit opzettelijk te hebben verwond. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij een duizendtal jongeren tussen 12 en 19 jaar, waarover Metro schrijft.

“Dit zijn alarmerende, maar geen uitzonderlijke cijfers. Internationaal zien we gelijkaardige resultaten”, zegt psycholoog Glenn Kiekens. Jongeren gaan zichzelf verwonden als een manier om om te gaan met negatieve gevoelens en stress, maar ook als middel om een gevoel van controle te ervaren.

"Hoofdbonken en snijden"

Het gedrag ontwikkelt zich voornamelijk tijdens de adolescentie. “Het komt even vaak voor bij meisjes als bij jongens, maar de methoden verschillen wel. Jongens gaan vaker over tot hoofdbonken, terwijl meisjes zichzelf meer snijden of krassen”, vertelt de psycholoog.