Tegen 2022 nood aan 60.000 nieuwe leraars

Er zijn dit jaar maar 5.190 studenten gestart aan een lerarenopleiding. Dat is tien procent minder dan vorig jaar en dus ruim onvoldoende om het tekort op te vangen, zegt Onderwijsminister Hilde Crevits in De Zondag. "We hebben tegen 2022 maar liefst 60.000 nieuwe leerkrachten nodig", zo zegt ze. Het cijfer is gebaseerd op de demografische ontwikkeling.

Het aantrekkelijk maken van het beroep is een prioriteit van Crevits. Als dat lukt, zal ook de uitval, een ander groot probleem, dalen, maakt ze zich sterk.

Nu haakt één op vier startende leerkrachten na vijf jaar af. "Die uitval heeft te maken met werkonzekerheid, maar ook met frustratie die ontstaat door planlast. Dat gaan we afbouwen."