Is dit de reden van de chaos op het ponton?

Ziet u op deze foto de oorzaak van het falen van de tijdelijke pontonbrug in Antwerpen? Waarschijnlijk wel. Op het einde van de brede pontonbrug moesten alle bezoekers via een smalle loopbrug naar het vasteland. Een te smalle loopbrug, zo blijkt. Want de opstopping op het einde van de brug, was één van de grootste oorzaken voor de lange vertragingen.

Op de luchtfoto van fotograaf Thomas Heuser is duidelijk te zien hoe de brede pontonbrug op het einde overgaat in een smalle loopbrug naar de Antwerpse Linkeroever. Naast het “te traag” oversteken van de bezoekers, was het vooral hier dat grote vertragingen werden gecreëerd.

Waar je op de pontonbrug zelf makkelijk met vijf mensen naast elkaar kon wandelen, was er op de loopbrug op het einde slechts plaats voor twee mensen naast elkaar. Het zorgde voor een flessenhalseffect en opstoppingen.

Prestigeproject valt in het water

Zo draaide wat de meeste prestigieuze herdenking van Wereldoorlog I moest worden, toch deels op een sisser uit. Doordat de tijdelijke pontonbrug tussen rechter- en linkeroever het geplande aantal bezoekers niet aankon, moesten 15.000 mensen die een ticket hadden toch teleurgesteld thuis blijven.