"Leer je dove baby gebarentaal"

Vanaf volgende maand kunnen horende ouders van dove baby's en peuters een cursus volgen om visueel te leren communiceren met hun kind. 90 procent van de dove kinderen hebben ouders die wel horen. Daardoor loopt de communicatie niet altijd even vlot. Zo'n cursus gebarentaal kan ouders helpen om toch al heel vroeg contact te krijgen met hun kind. Ze kunnen zo ook de taalachterstand van dove kinderen zo veel mogelijk beperken.