“Wat een mietje" kan u een jaar cel kosten

Bouwvakkers die fluiten naar een vrouw kunnen dat blijven doen. Maar als ze schunnige opmerkingen maken, dreigen ze te worden vervolgd. Iemand minachten of belachelijk maken om zijn of haar geslacht, is nu strafbaar. Dat schrijft onder andere Het Nieuwsblad.

Ex-minister van Gelijke Kansen ­Joëlle Milquet duwde de zogenaamde antiseksismewet er nog snel door. Omdat niemand echt weet wat strafbaar is of niet, heeft het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nu een ‘antiseksisme gebruiksaanwijzing’ uitgegeven. Daarin wordt uitgelegd voor welke opmerkingen of handelingen een klacht kan worden ingediend. Een rechter moet dan beslissen of er effectief een straf volgt. Wie bijvoorbeeld nog "wat een mietje!" zegt, riskeert een celstraf van een maand tot een jaar en een boete tot 1000 euro.

Opmerkelijk: naar aanleiding van de verklarende brochure roept de Leuvense rector Rik Torfs in De Standaard het nieuwe federale parlement op om de seksismewet af te schaffen. In een opiniestuk met postdoctoraal onderzoeker Jogchum Vrielink hekelt hij de vaagheid van de wetteksten.

Bekijk hier de 'Antiseksisme Gebruiksaanwijzing':

Antiseksisme Gebruiksaanwijzing