Kankerbehandeling is beste in deze klinieken

Voor het eerst hebben de zeven Belgische ziekenfondsen een volledige lijst gepubliceerd van ziekenhuizen waar je het best naar toe gaat als je pancreas- of slokdarmkanker hebt. Ieder jaar krijgen 1000 mensen te horen dat ze getroffen zijn door slokdarmkanker en 1500 mensen dat ze lijden aan pancreaskanker.

Om die te behandelen zijn er complexe ingrepen nodig. Nu gebeuren die in verschillende ziekenhuizen en vaak maar een enkele keer per jaar. De overlevingskans voor de patiënt is veel groter als die ingrepen gebeuren in een ziekenhuis waar de chirurg minstens twintig keer per jaar zulke operaties uitvoert.