Leidt doorlichting bpost tot ontslagen?

Bij bpost is een screening van zowat 3.500 banen op de hoofdzetel in Brussel opgestart. Voor velen lijdt het geen twijfel dat de studie zal uitmonden in een omvangrijke herstructurering en banenverlies. Aan vakbondszijde wordt gevreesd voor een verlies van 1.000 banen. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure.

Voor het zogenaamde 'project Alpha' licht bpost zowat 3.500 banen in de centrale diensten door. Deze operatie werd nog maar recentelijk intern meegedeeld. Ze heeft dus geen betrekking op de postbodes, maar wel op het kader en het personeel in een ondersteunde functie, met hoofdzaak in een logistieke taak.

"Het is helemaal voorbarig om te spreken van een sociaal plan", zo remt de woordvoerder van bpost de onrust af. "Het gaat om een studie om het functioneren van de centrale diensten te optimaliseren. Die studie zal meerdere maanden in beslag nemen." André Blaise van ACV Transcom laat weten dat hij op 1 oktober bpost-CEO Koen Van Gerven ontmoet, voor een strategische vergadering met de vakbonden en de directie op 7 oktober.