Elke schooldag 36 klachten over pesten

Elke schooldag kloppen 36 Vlaamse leerlingen aan bij het CLB met een vraag over pesten. Jaarlijks zijn het er 6.516. Dat blijkt uit cijfers van VCLB, dat de centra voor leerlingenbegeleiding overkoepelt. “En dit is nog maar het topje van de ijsberg”, staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Een verklaring voor dit hoge cijfer heeft de VCLB-Koepel niet. “Wijst dit op een negatieve maatschappelijke trend? Of is er gewoon meer aandacht voor het probleem?”

Cyberpesten

De cijfers komen uit het schooljaar 2012-2013. Vergelijking met de jaren daarvoor is niet mogelijk, aangezien de CLB’s nog maar net werken met een uniform registratiesysteem. Bij het CLB in Brugge merken ze in de praktijk alvast niet meteen een stijging, maar ze zien er wel andere vormen van pesten, zoals cyberpesten.

Enkel Wallonië nog slechter

Volgens pestdeskundige Gie Deboutte moeten er op vlak van pesten meer inspanningen worden geleverd. “Scholen moeten echt verplicht worden op rond pesten te werken en om goede opvang te voorzien”, zegt hij. Zo zouden landen waar dat nu al gebeurt lagere pestcijfers hebben. “In het zesde leerjaar wordt in Vlaanderen bijvoorbeeld vier keer meer gepest dan in Zweden. In vergelijking met tien andere regio’s, doet enkel Wallonië het nog slechter dan ons.”