2 op 3 studenten slagen niet op tijd

Minder dan een derde van de studenten maakt de bachelorstudie af in de normale drie jaar. Dat blijkt uit een rapport over de gevolgen van flexibel hoger onderwijs, dat de krant De Standaard kon inkijken. Ook het Nieuwsblad brengt het nieuws.

Van de studenten die in 2009 aan een bacheloropleiding begonnen, maakte amper 30 procent die studie af binnen de normale tijdspanne van drie jaar. Bij de professionele bachelors liggen de slaagcijfers iets hoger dan bij de academische bachelors en de kunstopleidingen, die na de bachelor nog een master moeten aanvangen.

De flexibilisering van het hoger onderwijs was bedoeld om studenten de kans te bieden hun slaagkansen te verhogen, maar daardoor is ook de studieduur verlengd. Studenten nemen steeds minder studiepunten op in een academiejaar en ook het aantal verworven studiepunten neemt af. Als gevolg daarvan wordt er vastgesteld dat de gemiddelde studieduur is verlengd. 

Een werkgroep van vertegenwoordigers van het hoger onderwijs raadt de overheid aan het systeem te vereenvoudigen en te verstrengen. Dat zou op termijn ook een besparend effect hebben.