Brug Tisselt begeeft het bij herstelling

In Tisselt, een deelgemeente van Willebroek, zijn bij werkzaamheden verschillende kabels van de brug over het kanaal Brussel-Rupel afgeknapt, met ernstige stabiliteitsproblemen tot gevolg. De brug hangt momenteel deels tot onder het wateroppervlak, wat scheepvaartverkeer voorlopig onmogelijk maakt. Ook het verkeer over de brug zal allicht langer dan voorzien omgeleid moeten worden.

Wat er precies is misgelopen, is vooralsnog onduidelijk. "De brug was dit weekend afgesloten omdat het wegdek zou afgeschraapt en vervangen worden, maar het ging niet om structurele ingrepen", zegt Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek. "Specialisten zullen moeten uitmaken wat er precies misliep."

Gewonden vielen er niet, maar het incident zal allicht nog dagenlang voor allerlei verkeershinder zorgen. "Volgens de normale planning zou alle hinder maandagochtend achter de rug zijn, maar dat zal nu niet het geval zijn. We zullen dan ook de bedrijven en scholen uit de buurt aanspreken om naar een tijdelijke oplossing te zoeken", aldus Bevers.

Vandaag vindt er een crisisvergadering plaats met alle betrokken partijen over hoe de situatie de volgende dagen moet worden aangepakt.