Formatie buigt zich over diamantsector

De federale onderhandelaars praten ook over maatregelen voor de diamantsector. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in de marge van een diplomatieke conferentie van de stad Antwerpen in de Antwerpse diamantwijk.

"Zonder in detail te willen gaan - want dat doe je beter niet tijdens onderhandelingen - denk ik dat de competitiviteit van de sector en het kunnen behouden van de sector in Antwerpen, bepaalde beslissingen en maatregelen vergen, en die liggen op de tafel", stelde De Wever.

In het voorjaar werd duidelijk dat minister van Financiën Koen Geens (CD&V) aan een plan werkte voor een fiscaal gunstig regime voor de diamantsector. Een belasting op de omzet in plaats van winst, de zogenaamde karaattaks, zou de sector met haar "onder druk staande winstmarges" kunnen helpen. Het plan, dat tegenkanting kreeg van de socialisten, zou volgens Geens niet meer aan de huidige, uittredende regering worden voorgelegd.

Open Vld en N-VA waren het plan wel genegen. Zij zitten nu met Geens' partij CD&V en de Franstalige liberalen aan tafel in een poging een federale regering te vormen.