Formatie: pensioen ambtenaren in vizier

De Zweedse coalitie gaat fors ingrijpen in de pensioenen, waardoor weer langer moet worden gewerkt. Dat vernam De Tijd bij de onderhandelende partijen. Ambtenaren moeten op termijn gevoelig langer werken en het brugpensioen wordt bijna helemaal afgebouwd.

De studiejaren van de ambtenaren tellen binnenkort niet langer mee bij de berekening van het pensioen. Het pensioen zal worden berekend op basis van de laatste 15 of zelfs 20 dienstjaren. Nu is dat op basis van de laatste 10 jaar, doorgaans de best betaalde jaren.

De partijen willen ook enkele uitzonderingsregimes afbouwen, waarmee politieagenten en het NMBS-personeel nog voor hun 60ste verjaardag met pensioen kunnen. Daarenboven worden de voorwaarden voor het vervroegd pensioen weer strenger.

Voorts willen de Zweedse onderhandelaars niet langer elke gelijkgestelde periode laten meetellen bij het berekenen van het pensioen. Tijdskrediet en werkloosheid zouden nog maximaal voor vijf jaar in rekening kunnen worden gebracht.