“Zaak-Aquino zal nog vuurwerk geven”

Volgens VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes is de procedurekwestie in het proces-Aquino verre van afgehandeld. Hoewel de openbare aanklagers onder druk van de verdediging nu al aan het woord kwamen, wisten ze de advocaten niet te overtuigen.

Federaal procureur Marianne Vandecapelle herhaalde nog eens dat het onderzoek wél correct is verlopen. Ook stelde ze voor om het bewijsmateriaal aan de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling voor te leggen om de wettigheid na te gaan, maar daar wil de verdediging niets van weten.

Volgende week dinsdag mogen de advocaten van de verdediging hun slotpleidooi voeren en volgens Faroek Ozgünes “belooft dat vuurwerk op te leveren.”