Een kind hebben kost 20% meer in 10 jaar

De kostprijs van een kind is de laatste tien jaar met 20% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Gezinsbond, die in De Morgen staan.

Terwijl de minimumkosten voor een kind in 2004 gemiddeld 377,63 euro per maand bedroegen, zijn die in 2014 gestegen tot 460,66 euro. Dat is een verschil van 83 euro per maand. "En toch is de kinderbijslag al ongeveer veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond, die onderzoek doet naar kosten van kinderen. "Wij ijveren er al lang voor om de kinderbijslag te koppelen aan de reële koopkracht van ouders. Daarnaast pleiten wij voor een grondige studie die de échte kosten van kinderen in kaart brengt."

De minimumkosten in de studie van de Gezinsbond bevatten alle basiskosten om kinderen groot te brengen, zoals huisvesting, voeding en kleding. Daar bovenop komen nog de kosten voor kinderopvang en onderwijs.