Minder op internaat door kostprijs

Het aantal kinderen dat op internaat zit, is flink gezakt. Het katholiek onderwijs, dat driekwart van alle internaten onder zijn hoede heeft, stelt een daling met 5 procent vast. Terwijl er vorig jaar nog 8.400 kinderen op school overnachtten, zijn dat er dit jaar maar 8.015. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

"Voor veel ­ouders is het financieel te zwaar", zegt Anja Dingenen van de Dienst Internaten. Volgens Dingenen is de daling vooral voelbaar in het secundair. "Dat gaat niet alleen op voor ons net. Over heel Vlaanderen - met vorig jaar nog meer dan 11.000 internen - slinken de aantallen", klinkt het. De dalende tendens wordt ook bij het gemeenschapsonderwijs bevestigd, al zijn daar voorlopig geen offi­ciële cijfers voorhanden. Volgens de kranten haken meer en meer ouders af omdat de factuur te hoog oploopt. Je kind op internaat sturen kost gemiddeld 250 euro per maand, omgerekend 13,50 tot 17 euro per dag. De internaatscholen met gespecialiseerde studierichtingen blijven het wel goed doen.