Pensioendiensten samen in zuidertoren

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die de pensioenen van alle werknemers en zelfstandigen uitbetaalt, gaat zes van de 37 verdiepingen van zijn pensioentoren vrijmaken om de dienst voor de ambtenarenpensioenen PDOS de kans te geven er in te trekken. Dat staat in de nota die de topambtenaren van de drie pensioeninstellingen (RVP, PDOS, en de RSVZ die de zelfstandigenpensioenen beheert) samen aan de regeringsonderhandelaars stuurden, zo schrijft De Standaard.

Al wie betrokken is bij de pensioenbetalingen van de 2,2 miljoen gepensioneerden in België, zit dan samen in één gebouw. Dat staat symbool voor wat de topambtenaren van de drie instellingen nastreven en bijna bereikt hebben: Eén front office, één plaats waar de burger, fysiek, telefonisch of elektronisch contact mee heeft. De back office, de achterliggende diensten, moet volgens de topambtenaren gescheiden blijven.