“Fusie van scholen niet wenselijk”

Een commissie van wijzen pleit niet voor een fusie maar voor vrijwillige associaties tussen de scholen van de overheid. Dat meldt de krant De Standaard, die het rapport kon inkijken van de commissie die zich heeft gebogen over het idee om alle publieke onderwijs te fusioneren. De commissie bestond uit vier wijzen van vier partijen: Robert Voorhamme (sp.a), Matthias Storme (N-VA), Gilbert Van Baelen (Open Vld) en Luc Martens (CD&V).

Een fusie vinden de vier wijzen niet wenselijk: "Er is geen draagvlak voor bij de betrokkenen." In de plaats daarvan stellen de wijzen voor dat scholen regionale associaties aangaan. Het associatiebestuur zou de 'inrichtende macht' worden. Steden, gemeenten of provincies worden niet verplicht in een associatie te stappen. Voor het GO! ligt dat anders: als er een associatie is, neemt het er per definitie aan deel. Aan de andere kant wordt het voor scholen van gemeenten of provincies onmogelijk om een fusie aan te gaan met een vrije, zeg maar katholieke school, aldus de krant. Dat zou immers hun neutraliteit schenden. Omgekeerd kan een vrije school wel toetreden tot een officiële associatie, maar zij moet dan wel neutraal worden.