Besparingen kosten 47.000 jobs

Als België strikt het begrotingstraject volgt dat Europa voorschrijft, dan gaan er tegen 2017 47.000 jobs verloren. Dat heeft het Federaal Planbureau becijferd, zo melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het Planbureau heeft de economische kost op korte termijn berekend van de besparingen die de overheid wil realiseren om het begrotingstekort weg te werken en te voldoen aan het stabiliteitspact dat is overeengekomen met de Europese Commissie. Geschat wordt dat door de sanering 47.000 jobs verloren zullen gaan tegen 2017. Het gaat om minder jobs die er extra bijkomen. Zonder sanering wordt de voorziene jobcreatie tussen 2014 en 2017 op 99.200 jobs geschat, met sanering wordt dat bijna de helft minder.

Het Planbureau maakte de berekening in juni al in opdracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De Standaard kreeg het rapport alsnog in handen. De cijfers zijn slecht nieuws voor de federale onderhandelaars die én een begroting in evenwicht willen én forse jobcreatie.