"Veiligheid van onze soldaten in gevaar"

Legerchef Marc Compernol laakt het gebrek aan politieke visie over de toekomst van het Belgische leger. "We zitten op ons tandvlees", zegt hij in De Tijd. Compernol, chef operaties bij het Belgische leger en de nummer twee in de militaire hiërarchie, dringt bij de politieke wereld aan op een fundamenteel debat.

"De limiet is bereikt. Er zijn al veel karikaturen gemaakt over het leger: dat het gras van de kazernes niet meer wordt afgereden en dat de ramen niet meer worden gewassen. Dat is ook zo. Maar dat zijn futiliteiten. Een veel serieuzer probleem is dat we bij trainingen moeten besparen op de middelen. Daardoor worden onze manschappen minder goed voorbereid en komt hun veiligheid tijdens echte operaties in het gedrang."

"Het is bij mijn weten de eerste keer dat Defensie dit jaar de hand heeft opgestoken en weigerde troepen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek te sturen. Er was geen geld voor onmiddellijke inzetbaarheid, zonder op andere activiteiten te bezuinigen die de werking van de organisatie in gevaar zouden brengen", zegt Compernol aan de krant.

De legerchef waarschuwt voorts dat het Belgische leger de komende tien jaar door natuurlijke afvloeiingen nog verder in getalsterkte zal afnemen. "Dit is een historisch moment om na te denken over de toekomst", aldus Compernol.