Rechter slaapt nacht over proces Aquino

Het proces tegen de familie Aquino voor de correctionele rechtbank van Hasselt is opgeschort tot morgen 10 uur. Na een lange procesdag heeft de voorzitter geoordeeld dat ze 'een nachtje gaat slapen' over de argumentatie die vandaag door de verdediging van de beklaagden is aangevoerd. Die wil dat de rechter eerst een uitspraak doet over de strafklacht tegen de speurders alvorens in te gaan op de inhoud van het proces.

Na een week bezinning had de verdediging de draad van de pleidooien vandaag weer opgepakt. Andermaal werd de werkwijze van de speurders in vraag gesteld. De advocaten vinden dat de rest van het proces geen zin heeft als er niet eerst uitspraak wordt gedaan over de strafklacht die door Sven Mary, de advocaat van Silvio Aquino en diens vrouw, is ingediend.

De vraag van de advocaten om het proces stil te leggen, zorgde voor heel wat discussies met de procureurs. De voorzitter moest enkele keren tussenbeide komen.

Vrijdag komen de advocaten van de laatste beklaagden voor het eerst aan het woord. Daarna zal beslist worden over de klacht van mr. Sven Mary en daarmee ook de voortgang van het proces.