Niet genoeg uranium voor Doel-reactoren

De kerncentrales Doel 1 en 2 langer openhouden is moeilijk haalbaar. Dat zegt Electrabel. De federale onderhandelaars willen de centrales die volgend jaar dicht moeten, een paar jaar langer openhouden. Maar ze komen daar te laat mee af, zegt Electrabel. Zij gingen ervan uit dat de centrales dicht moesten en hebben daardoor nu niet meer genoeg uranium om ze open te houden. Bovendien kost het 600 miljoen euro om de verouderde centrales op te lappen. Zo'n investering kan alleen renderen, als de centrales nog heel lang open  blijven.

Niet genoeg uraniumstaven

Niet enkel Greenpeace-activisten hebben een probleem met de plannen van de federale onderhandelaars om Doel 1 en 2 langer open te houden. Ook Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Energie (FANC) stellen zich erg kritisch op. Volgens hen is het immers helemaal niet zo eenvoudig om de kerncentrales langer open te houden.

Eerder besliste de regering Di Rupo dat Doel 1 en 2 in 2015 zouden sluiten en de kerncentrales werkten al volop naar deze sluitingsdeadline toe. Daardoor zijn er niet genoeg uraniumstaven om de komende jaren energie op te wekken. Gezien het twee jaar duurt om de staven geleverd te krijgen, is een ommezwaai op korte termijn niet meteen een optie.

Doel 1 en Doel 2 nog veilig genoeg?

Bovendien is het helemaal niet zeker of de oudste kerncentrales van ons land nog steeds voldoen aan de strenge veiligheidseisen. Dat zal het FANC pas onderzoeken wanneer effectief in het regeerakkoord staat dat de centrales langer moeten open blijven. Deze procedure kan op zijn beurt ook weer maanden in beslag nemen.

600 miljoen voor twee jaar? 

Ten slotte zouden de kosten om de verouderde centrales op te lappen kunnen oplopen tot 600 miljoen, een investering die enkel kan renderen op langere termijn. Een of twee jaar langer openhouden lukt dus niet zomaar.