Bourgeois: "Neem allochtonen aan"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil meer nieuwe Vlamingen aan het werk krijgen. Daarom roept hij werknemers op allochtonen in dienst te nemen. Dat heeft hij gedaan tijdens een toespraak bij Voka, de Vlaamse ondernemersorganisatie.

Bourgeois wijst er in zijn toespraak bij Voka op dat slechts 46 % van de nieuwe Vlamingen aan het werk is. “Dat is dramatisch. Discriminatie op dit vlak is verwerpelijk.”

In zijn toespraak, die Bourgeois gaf naar aanleiding van de start van het nieuwe werkjaar van Voka, deed de Vlaamse minister-president ook nog een oproep aan de federale onderhandelaars. Hij wil dat ze drastische stappen ondernemen om de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven te verbeteren.

Arbeidsmarktspecialist Jan Denys van Randstad reageerde op Twitter al positief op de oproep van Bourgeois. “Nu is het tijd voor een pact om de bakens echt te verzetten”, aldus Denys.

De Vlaamse minister-president wees erop dat reeds geprobeerd wordt het niveau van het Nederlands van nieuwkomers te verhogen via taalbaden en bijspijkerlessen. De VDAB gaat hen ook beter monitoren en begeleiden. "Door een betere kennis van het Nederlands te eisen in het Vlaamse inburgeringstraject proberen wij nieuwkomers sneller te integreren in onze samenleving en ze ook beter inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt", aldus Bourgeois.